T

Timbaler

Persona que acompanya un grup festiu en una cercavila tocant el timbal o el tabal.

Tabaler

Veure timbaler.