P

Punt de Foc

Suport metàl·lic que s’afegeix a una estructura per aguantar pirotècnia.


Generalment, les figures de bestiari solen tenir punts de foc en tres parts concretes del seu cos: la boca, les ales i la cua. Així i tot, es poden afegir aquests suports en qualsevol altra zona com les urpes o, en el cas del Pollo del Prat de Llobregat, en cada punxa de la seva eriçada cresta.