L

Lleó

Figura amb aparença felina, majoritàriament coronada i que pot portar o no faldilles.


La majoria de vegades no el veuràs com una bèstia ferotge, llençant foc, sinó tot el contrari: representant la majestuositat. El rei dels animals és el Lleó, una figura que també té el seu protagonisme en el món del bestiari festiu, símbol de força i de noblesa.


A l’edat mitjana, el Lleó era una figura que solia pertànyer al gremi de blanquers, és a dir, de les persones que tenien per ofici adobar les pells. Malauradament, arreu de Catalunya no se’n conserva cap peça històrica.