G

Gralla

Instrument aeròfon de fusta, de doble llengüeta, pavelló obert i tub cònic. 


Tal com expliquen Xavier i Pau Bayer al portal “immaterialpenedes.cat”, “cap al 1920 va començar un període de decadència, durant el qual la gralla va arribar a córrer el perill de quedar en desús. La Guerra Civil i la posterior persecució del catalanisme van perjudicar bona part de les tradicions catalanes i de retruc van mantenir el món de la gralla sota mínims”. 

Als anys 50, a municipis com Sitges van començar a gestar-se de forma molt modesta algunes iniciatives per tal de recuperar-la. En aquest cas, amb unes primeres sessions per aprendre a tocar la gralla, antecedent de l’actual Escola de Grallers de Sitges. 

Guita

Figura amb estructura coberta de roba, amb el coll allargassat i mòbil i que llança foc.


Una de les formes més primitives del bestiari català és la forma de les guites. Antecedents de les actuals mulasses, es podria dir que tenen cos de mula, coll de girafa i cap de drac.